POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o przejrzystość informacji

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://minas.com.pl.

Ciasteczka

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Z kim dzielimy się danymi

Jeśli zażądasz zresetowania hasła, twój adres IP zostanie dołączony do wysyłanej wiadomości.

Informacja Administratora

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej „RODO”, spółka Minas Sp. z o.o. informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Minas Sp. z o.o, (dalej jako Spółka) reprezentowana przez Prezesa Zarządu. Kontakt z Administratorem: Minas Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa Chełmońskiego 102C/27, 31-340 Kraków, mail: kontakt@minas.com.pl

2) Dane osobowe przetwarzane będą w trybie z art. 6 ust.1 lit. a RODO (na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą):

  • w przypadku subskrypcji newslettera: w związku z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne,
  • w przypadku korespondencji ze Spółką: w związku z art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3) Dane osobowe (imię, nazwisko i adres e-mail) przetwarzane/przechowywane będą wyłącznie w celu:

  • w przypadku subskrypcji newslettera: wysyłania Pani/Panu za pośrednictwem komunikacji e-mail tzw. newslettera, czyli informacji o tematyce dotyczącej cyberbezpieczeństwa, w tym artykułach blogowych, wpisach w mediach społecznościowych, wydarzeniach oraz oferowanych usługach i szkoleniach,
  • w przypadku korespondencji ze Spółką: w celu prowadzenia tej korespondencji.

4) Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.

5) Dane osobowe będą przetwarzane/przechowywane przez:

  • w przypadku subskrypcji newslettera: okres funkcjonowania newslettera lub do czasu rezygnacji przez Panią/Pana z subskrypcji newslettera lub wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w wyżej wskazanym celu,
  • w przypadku korespondencji ze Spółką: przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania (w jakim prowadzona jest korespondencja) lub do czasu rezygnacji przez Panią/Pana z tej formy korespondencji.

6) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Spółkę, w tym profilowaniu.

7) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku subskrypcji newslettera cofnięcie zgody będzie skutkowało zaprzestaniem wysyłania newslettera.

9) Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości prowadzenia z Panią/Panem korespondencji w formie elektronicznej.

10) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, można dokonać przesyłając z e-maila podanego w formularzu rejestracyjnym przykładowo następującego oświadczenia: „Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę Minas Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, udzieloną w celu wysyłania newslettera/w celu prowadzenia korespondencji ze Spółką”.

11) Rezygnacja z newslettera może mieć następującą formę: „Rezygnuję z subskrypcji newslettera”. Postanowienia zawarte w pkt. 10 powyżej stosuje się odpowiednio.

12) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

13) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77 RODO (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie) - Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. +48 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl